fbpx

Fotowoltaika dla rolnika

Istnieje około 15 działań wspierających rolnictwo, które realizuje PROW 2014-2020. Ten sektor gospodarki jest istotny dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, co wymaga większego wsparcia finansowego. PROW jako priorytety wyznaczył rozwój gospodarstw rolnych w zakresie: Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Premie dla młodych rolników mają za zadanie ułatwić młodym przedsiębiorcom przejęcia rodzinnego gospodarstwa rolnego. Jedynymi warunkami są nieukończenie 40. roku życia, posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych lub zmobilizowanie się do ich osiągnięcia w okresie nie dłuższym niż 3 lata od zapadnięcia decyzji o pomocy oraz posiadanie minimum 1 hektara powierzchni przeznaczonej do użytku rolnego.

Więcej szczegółów dotyczących wszelakich dofinansowań dla rolników można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych ARMiR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

instalacja fotowoltaiczna dla rolników

Czy fotowoltaika dla rolnika jest opłacalna?

Przede wszystkim na dotacje finansowe mogą liczyć młodzi ludzie zajmujący się rolnictwem. Oprócz większych dopłat mogą także oczekiwać dodatkowego wsparcia w wysokości aż do 100 tysięcy złotych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że tym razem wypłata środków odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje wypłatę 80% środków, a w drugim etapie zostanie wypłacone pozostałe 20%, które nastąpi po zrealizowaniu umówionej inwestycji oraz udokumentowaniu wydatków.

PROW 2014-2020r proponuje w swoich założeniach całkowicie nowe rozwiązanie dotyczące restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa skierowane do małych gospodarstw. Takie gospodarstwa mają szansę ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 60 tysięcy złotych w celu poprawy dochodów pochodzących z produktów rolnych. Co więcej, kiedy rentowność działalności rolniczej zostanie zwiększona, wówczas właściciel produkcji rolnej może ubiegać się o kolejne pomoce dla swojej działalności pochodzące z PROW na lata 2014-2020. Oczywiście przedsiębiorca może także zadecydować o sprzedaży swojej działalności. W takiej sytuacji może on liczyć na rekompensatę w wysokości 120% dopłat, które miałby otrzymać w ramach programu do 2020r.

Kto jeszcze może się ubiegać o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne?

Każdy rolnik może się starać o dotację unijną. Należy pamiętać, że Unia Europejska bardzo chce doprowadzić do rozwoju obszarów wiejskich. Większość programów jest ogólnodostępna i nie wymaga konkretnego wieku, doświadczenia lub wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza ogólną działalnością rolniczą najbardziej dofinansowywane są konkretne działania rolnicze, które mają na celu ogólnokrajową poprawę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Hodowcy jako priorytet

Tym razem w ramach PROW 2014-2020 na szczególne wsparcie mogą liczyć hodowcy bydła oraz prosiąt, a także producenci mleka. Osoba prowadząca tego typu działalność rolniczą może liczyć na tego większe dotacje finansowe niż pozostałe obszary sektoru rolniczego.

Młodzież na przodzie

Punktem zaczepnym dla młodego rolnika jest uzyskanie premii dzięki programowi „Premia dla młodego rolnika”, który jest przewidziany dla młodych osób. Warunkiem skorzystania z tego dofinansowania jest przejęcie w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności.

Dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolnika

Fotowoltaika jest bardzo opłacalną inwestycją, szczególnie kiedy przeznaczona jest dla działalności gospodarczej. Dofinansowanie na ten cel również się mieści w ramach programu PROW 2014-2020. Nie ma w tym wypadku dopłat bezpośrednich, lecz dotacja może wynieść maksymalnie 50% kosztów inwestycji lub 60% w przypadku młodych rolników, którzy instalację chcą przeznaczyć do użytków rolnych, a przy tym nie mniej niż 30 proc. kosztów inwestycji. Należy jednak pamiętać, że dotacja nie obejmuje obszarów, które swoją wielkością przekraczają 300 hektarów.

Bezsprzecznie, panele fotowoltaiczne niosą za sobą niejedną ulgę dla rolników, w tym odpisanie ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego. Ta możliwość jest przeznaczona dla wszystkich rolników, którzy posiadają  25% udokumentowanych rachunkami nakładów energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Proces ten można powtarzać co roku przez 15 lat.

Jak składać wnioski o dofinansowanie?

Rolnicy mogą składać wnioski w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie w przypadku fotowoltaiki.

Nabór wniosków o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w sektorze rolniczym ruszył 30 listopada. Dokumenty można składać w ARMiR do 13 stycznia 2021 roku. Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną przez nas osobę, a także wysłać dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość przesłania wniosku drogą internetową poprzez platformę e-PUAP.

Na co można otrzymać refundację?

Przyznanie refundacji na gospodarstwo rolne może obejmować do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Do takich kosztów zalicza się m.in. koszty zakupy oraz leasingu nowych maszyn, narzędzi oraz urządzeń przeznaczonych do produkcji rolnej. Pomoc w postaci dopłaty jest przyznawana i wypłacana w czasie realizacji programu i nie może przekroczyć sumy 500 tys. złotych na jednego wnioskodawcę.

Dopłaty nie obejmują zakupu nieruchomości, kosztów robót budowlanych, zakupu nieruchomości, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne potrzebne do wypełnienia wniosku można pobrać na oficjalnej stronie Internetowej ARMiR.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, w tym także ceny prądu. Z wielu powodów ministerstwo ochrony środowiska i gospodarki wodnej zachęca do montażu instalacji fotowoltaicznej.

Bądź niezależny i wytwarzaj własną energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna daje wiele możliwości oraz jest opłacalną inwestycją.